• Karar alma, uygulamada şeffaflık ve bağımsızlık.
  • Hizmetlerin temini ile sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle güvenilirlik ve etkinlik.
  • Sunulan hizmetlere kolay erişilebilirlik.
  • Sunulan hizmetler kapsamında elde edilen  kişisel  bilgilerde gizlilik.
  • Hizmet sunumunda tüm taraflara eşit davranmak
  • Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik.
  • Karar alma, uygulama ve hizmetlerin sunumunda hukuka uygunluk ve tarafsızlık.
  • Hizmetlerde kalite güvencesinin sağlanması ve sektörel memnuniyet sağlamak.
  • Kalite geliştirme çalışmalarına önem vermek.
  • Sektörlerin güçlendirilmesi adına işletme – çalışan  işbirliği ile katılımcılık.
  • Diğer kamu, kurum ve kuruluşlar ile sürekli koordinasyon sağlamak.