• ESYEM tarafından sınavlarda başarılı olacak olan adaylara verilecek belge, mesleki yeterlilik belgesidir. Belgede yer alacak bilgiler, “Belgelendirme Prosedürü”nde belirtilmiştir. Belge almaya hak kazanmış kişinin belgesinde ESYEM logosu ve markası yer almaktadır.
 • Sınav sonunda başarılı olan kişilere, “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi” 2 nüsha olarak imzalatılmaktadır. 1 nüshası ESYEM’de, diğer nüshası belgelendirilmiş kişide kalacaktır.
 • ESYEM, logo, marka ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda, bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı bildirimde bulunacaktır. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alınacaktır. ESYEM logo ve belgesini kullanan belgeli kişi, bu talimattaki şartları kabul etmiş sayılır.
 • Belgeli personel veya çalıştığı kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 • Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.


BELGE KULLANIMI:

 • Personel belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen belgeler, sadece belge sahipleri tarafından kullanılabilir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.
 • Belge, sadece geçerlilik süresi boyunca kullanılabilir. Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini teslim etmek zorundadırlar.
 • Belgenin yenilenmesi veya ikinci bir nüshanın alınması için ESYEM’e yazılı olarak başvuru yapılmalıdır.
 • Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belgeler, okunabilirliği bozulmamak şartıyla, en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi, belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, belgeyi kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgenin herhangi bir bölümü bölünüp ayrı olarak kullanılamaz.

MARKA/LOGO KULLANIMI:

 • Belgelerde ESYEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi marka/logosu kullanılmaktadır. Marka/Logo kullanımı sadece belgelendirmeye ilişkin kapsam dahilindeki faaliyetler için kullanılabilir.
 • ESYEM marka/logosu, belgelendirilen personelin belgelendirme kapsamı dâhilinde basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
 • ESYEM Marka/Logosunun çeşitli formatlardaki örnekleri ESYEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nden yazılı talep karşılığında temin edilebilir.
 • ESYEM Marka/Logo renkleri ve yazı karakteri üzerinde değişiklik yapılamaz. Logo boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.
 • Belgeli personelin; belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, Marka/Logo kullanımını durdurmalıdır.
 • ESYEM Marka/Logosu ürün üzerinde kullanılamaz.