Genel Başkandan Mesaj,

Bilindiği üzere Konfederasyonumuz Mesleki Yeterlilik Kurumunun kuruluşundan bu yana mesleki yeterlilik sisteminin her alanında aktif olarak görev almaktadır. Bu kapsamda ulusal yeterlilik sisteminde daha aktif rol alabilmek amacıyla yürüttüğümüz Esnaf ve sanatkarlar yeterlilik merkezi  (ESYEM) adını taşıyan projemizin temel faaliyeti olan mesleki yeterlilik belgelendirme merkezinin kuruluşu tamamlanmış bulunmaktadır. Mesleki yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirme yapmayı amaçlayan TESK ESYEM’in faaliyetleri; birliklerimiz, federasyonlarımız ve odalarımızla yapılacak işbirliği ile sürdürülecektir.

ESYEM Projesi ile, toplumsal ve kişisel hizmetler sektöründe kalite standartlarına dayalı bir belgelendirme sisteminin kurulması sayesinde bu alanda esnaf ve sanatkar teşkilatında yaşanan eğitim ve belgelendirme sorununun büyük ölçüde ortadan kalkması beklenmektedir.

Özellikle kadın işgücünün yoğun olarak çalıştığı toplumsal ve kişisel hizmetler sektörü, yani dilimize yerleştiği şekliyle güzellik sektöründe belgesiz çalışmanın yaygın olduğu sektör temsilcileri tarafından dile getirilmektedir. Kadın işgücünün kayıtlı bir şekilde iş piyasasına katılımında önemli bir engel teşkil eden belgesizliğin önüne geçebilmek ve kadınlarımızın işgücü piyasasına katılımını hızlandırmak adına ESYEM’i önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

  Bendevi PALANDÖKEN

Genel Başkan